Biografi Ahmad Wahib - Budayawan dan Pemikir Islam

Biografi Ahmad Wahib - Budayawan dan Pemikir Islam
Ahmad Wahib Lahir di Sampang, 9 November 1942 dan meninggal dunia pada tahun 1973 tepatnya tanggal 31 maret di Jakarta. Beliau adalah seorang budayawan dan pemikir Islam. Semasa hidupnya, Ahmad Sihab banyak membuat catatan perenungan yang juga telah dibukukan dalam Pergolakan Pemikiran Islam.
Cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Qur’an dan